Atelierwerking kinderen en jongeren

Af en toe organiseren we activiteiten voor kinderen  uit de lagere school en jongeren uit het secundair onderwijs. Hou hiervoor onze Facebookpagina in het oog.

Hoe?

  • In kleine groepen en met een autivriendelijke aanpak op maat van de deelnemers.
  • We kiezen er bewust voor om onze atelierwerking ook open te stellen voor kinderen en jongeren zonder ASS om integratie te bevorderen in een kleinschalige en rustige omgeving.
  • Daarnaast trachten we op een laagdrempelige manier concrete leermogelijkheden te koppelen aan deze ontspanningsmomenten, bv. leren omgaan met winnen/verliezen,  leren omgaan met stress situaties,… .

Wat?

  • Vrije tijdsactiviteiten zoals relaxatie, gezelschapsspellen, crea, koken,…
  • Ontspanning en plezier staan hierbij steeds voorop.
  • We stimuleren de kinderen en jongeren in hun groei naar meer zelfkennis en een positief zelfbeeld. We reiken hen tools aan die ze kunnen gebruiken in hun dagelijks leven.