• Auticoaching - Kinderen en jongeren

   

  Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen terecht voor begeleiding of coaching.

  • (Gezins)systeem en het kind of de jongere inzicht geven rond autisme (bv. ook klasgroep)
  • Verbeteren van zelfbeeld van het kind of de jongere
  • Hulp bij het uitwerken van verduidelijking bv. stappenplannen, dagschema's,…
  • Probleemgedrag begrijpen en aanpakken (bv. via beloningssystemen)
  • Werken aan communicatie en sociale vaardigheden
  • Verminderen van angsten
  • Zoeken naar een zinvolle vrije tijdsbesteding
  • Het verbeteren van de onderlinge communicatie
  • Ondersteuning bij het plannen van huistaken,…
  • Inspelen op concrete moeilijkheden die zich voordoen op school,thuis,…