Auticoaching kinderen, jongeren en hun ouders

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen terecht voor begeleiding of coaching.

De begeleiding wordt steeds op maat van het kind of de jongere afgestemd en de ouders en partners (bv. GON, psychiater,…) worden zoveel mogelijk betrokken.

Thema’s waarrond gewerkt kan worden:

  • (Gezins)systeem en het kind of de jongere inzicht geven rond autisme (bv. ook klasgroep)
  • Verbeteren van zelfbeeld van het kind of de jongere
  • Hulp bij het uitwerken van verduidelijking bv. stappenplannen, dagschema’s,…
  • Probleemgedrag begrijpen en aanpakken (bv. via beloningssystemen)
  • Werken aan communicatie en sociale vaardigheden
  • Verminderen van angsten
  • Zoeken naar een zinvolle vrije tijdsbesteding
  • Het verbeteren van de onderlinge communicatie
  • Ondersteuning bij het plannen van huistaken,…
  • Inspelen op concrete moeilijkheden die zich voordoen op school, thuis,…