Contact

Aanmeldingen gebeuren via onderstaand contactformulier of telefonisch bij Sofie Willaert 0494 57 07 94.  Tijdens consultaties worden geen telefoons aangenomen. Spreek in dat geval een bericht in op het antwoordapparaat of stuur een mail op asspect@asspect.be.  Je wordt zo snel mogelijk teruggebeld of teruggemaild. 

    We hebben geen permanentie. Bij dringende hulp of vragen (bv. in crisissituaties) wend je je best tot je huisarts, huisartsenwachtpost of Crisishulp 

    Kan een afspraak niet doorgaan of heb je een dringende vraag voor jouw auticoach of therapeut,  neem dan rechtstreeks contact met hen. Klik hier voor de contactgegevens.