EMDR (volwassenen)

Wat is EDMR?

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) werd doorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van PTSS (post traumatische stress stoornis). Nu wordt het ook gebruikt om kinderen en volwassenen te behandelen met complexe trauma’s, angststoornissen, depressies, verslavings-en gedrgasproblemen.

Bij EMDR kan door links-rechts stimulatie van de hersenen de emotionele lading van een traumatische ervaring zakken. Het neemt de herinnering niet weg, maar het heeft invloed op de angst en de hevige emoties die er mee gepaard gaan. 

EMDR wordt gezien als een van de snelst werkende behandelingen. Toch wil ik benadrukken dat het meer tijd vraagt dan 3 of 4 sessies. EMDR is geen techniek, maar vormt een therapeutisch traject. Het vraagt bovendien voorbereiding en een assessment om na te gaan of EMDR al dan niet aangewezen is. 

Hoe verloopt een traject?

Een traject bestaat uit:

1.   Een uitgebreid intakegesprek

2.  Stabilisatie: Soms is het nodig eerst rust te brengen in de huidige situatie vooraleer we aan het ‘zware’ verwerkingsproces beginnen.

3.  Voorbereidende oefeningen die je leert om emoties zelf te reguleren.

4.  Het opstellen van een targetplan.  Welke oude herinneringen houden verband met de huidige problemen?  Welke blokkerende overtuiging roept ze op?  We groeperen eerst de vroegste en moeilijkste ervaringen die een negatieve invloed hebben op het heden.

5.  Verwerkingsfase: in deze fase komt de links-rechts stimulatie (bv. volgen oogbewegingen, tikjes op knieën, geluidjes) aan bod. In deze fase wordt er iets in gang gezet. Dit kunnen gedachten en beelden zijn, maar ook gevoelens, emoties en lichamelijke gewaarwordingen. Ook (on)bewust negatieve overtuigingen over jezelf zoals: ‘Ik ben slecht’, ‘Ik ben machteloos’, ‘Ik mag er niet zijn’, ‘Het is mijn schuld’, ‘Ik ben niet goed genoeg’, ‘Ik ben niet veilig’, … veranderen waardoor je zelfvertrouwen zich kan herstellen of installeren.

6. Voorbereiding op de toekomst.  Hier gaan we gewenste reacties in toekomstige situaties bepalen en word je voorbereid op mogelijke uitdagingen.  Je ontwikkelt andere soorten reactiewijzen die positiever zijn.

Wat is er nodig om dit traject aan te gaan?

  1. Zelfzorg en een voldoende steunend netwerk
  2. De moed om de confrontatie met het verleden en de traumatische ervaring aan te gaan
  3. Het doorzettingsvermogen om het proces tot het einde door te spartelen.  Onderweg stoppen betekent dat het trauma blijft bestaan.
  4. Verantwoordelijkheid: Jij bent diegene die aan het stuur zit van je eigen proces.  De therapeut is jouw begeleider hierin.

Wat kan ik verwachten?

De onverwerkte ervaringen gebeurtenis vervagen en wanneer je er toch eens aan denkt doe je dat zonder de emotionele lading die er vroeger wel was.  Ook de negatieve gedachten oworden vervangen door positieve waardoor je zelfvertrouwen toeneemt. Prikkelbaarheid, slaapproblemen, piekergedachten,… kunnen verminderen.

Ik ben nog niet opgeleid om complexe trauma’s te behandelen (=langdurige blootstelling aan (seksueel) misbruik of verwaarlozing dat niet is verwerkt en/of verlieservaringen van vroegere hechtingsfiguren).