ImPACT

ImPACT staat voor Improving Parents As Communication Teachers. Het is een sociaalcommunicatieve vaardigheidstraining die zich richt op kinderen met een autismespectrumstoornis tot zes jaar en hun ouders. Bij kinderen zonder autisme ontwikkelen sociaalcommunicatieve vaardigheden zich op een spontane wijze. Bij kinderen met autisme is dit vaak moeilijker en is het belangrijk dit systematisch aan te leren. Aan de hand van verschillende technieken worden tijdens de training vier belangrijke vaardigheden aangeleerd, namelijk:

– Sociale betrokkenheid (oogcontact, lichaamstaal, gebaren en/of woorden welke belangrijk zijn bij het contact tussen ouder en kind en de basis vormt voor alle sociale communicatievaardigheden)

– Taal (woorden, gebaren, signalen, lichaamshouding, gezichtsuitdrukkingen met als doel iets te vragen, protesteren, aandacht vragen, commentaar geven, delen, antwoorden)

– Sociale imitatie (belangrijk om nieuwe vaardigheden te leren en deel te nemen aan sociale situaties)

– Spel (welke bijdraagt tot de ontwikkeling van sociale communicatie, taalvaardigheden, probleemoplossingsvaardigheden, motoriek, verbeelding,…)

De ouder wordt actief mee betrokken in de training. Elke trainingssessie brengt de trainer via de ouders een nieuwe techniek aan. De technieken zijn evidencebased.  De ouders worden geacht ook thuis met de technieken aan de slag te gaan. Dit heeft als grote voordeel dat het kind de geleerde vaardigheden gemakkelijker zal toepassen in nieuwe situaties en op lange termijn.

Afhankelijk van het niveau van het kind zijn er tussen 6 en 12 trainingssessies. Onze ImPACTtrainer heeft zowel de basisopleiding als de jaaropleiding via Universiteit Gent gevolgd.