Jan Caus

Opleiding:

  • Bachelor Maatschappelijk Werk
  • Gezins- en systeemtherapie (I.P.R.R.)

Werkervaring:

– 2001-2008: Crisishulp aan Huis (Bijzondere Jeugdzorg

– 2008-2010: Gezinscoach CAW De Terp

– 2012-2014: Begeleiding jongvolwassenen met ASS VZW Pegode

– Heden: sedert een aantal jaren werk ik als ondersteuner in verschillende scholen in Antwerpen

ASS:

De doorslag van mijn inzichten heb ik te danken aan mijn werkin het ASS-team van Pegode; ik ervaar deze periode als “mijn opleiding” . Het geeft me energie te zoeken naar hoe mensen met ASS zich goed kunnen voelen in een context die bij hen past. Dat doe ik nu overdag met o.m. kleuters/lagere school kinderen, en in Lippelo met volwassenen in onze groepspraktijk. Als rode draad in mijn coaching tracht ik rekening te houden met hoe om te gaan met overprikkeling. Ik doe dit nogal “actiegericht”, met praktische stappen. En als praten niet meer lukt, werk ik met tekeningen, social stories of adobe Illustrator als tool om via beelden een verhaal te vertellen.