Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een proces waarbij je samen met een loopbaancoach stilstaat bij vragen of problemen omtrent jouw job. Dit kan gaan over de zoektocht naar een andere job, maar evenzeer een conflict met een collega, moeilijkheden in een bepaald aspect van je job, perfectioniscme, onzekerheid over je functioneren. Ook het zoeken naar een betere work-life balance, beter leren omgaan met stress of terugkeer na een burnout kunnen thema’s zijn van een loopbaanbegeleiding.

Loopbaanbegeleiding biedt ondersteuning in de zoektocht naar de antwoorden op persoonlijke loopbaanvragen. Een loopcoach zal je aanmoedigen om je verhaal te vertellen, zal je bevragen, maar ook uitdagen. Zo kan je komen tot nieuwe inzichten of andere perspectieven. Je krijgt zicht op waar je zwaktes, maar vooral ook je sterktes liggen. Er wordt stilgestaan bij de vraag ‘Wat doe je graag en waar ben je goed in?’ maar vooral ‘Wat wil je echt?’

Soms wordt er gewerkt met vragenlijsten of andere tools om richting te geven aan jouw proces. Samen met je coach bundel je de verworven inzichten en werk je aan een concreet plan waarmee je verder aan de slag kan.

Iedere Vlaamse werknemer die min. 1 jaar werk, komt in aanmerking voor loopbaanbegeleiding. Bekijk de voorwaarden en de bestelprocedure op www.vdab.be/loopbaanbegeleiding.

Asspect kan loopbaanbegeleiding bieden door haar samenwerking met Pygmalion.