• Sofie Willaert

  Opleiding:

  - Master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek (Universiteit Gent, 1996-2001)
  - Postgraduaat integratieve psychotherapie (Universiteit Antwerpen, 2008-2012)

  - Focussen (niveau 1-4)

  - 6-daagse ACT-opleiding

   

  Werkervaring:

  - 2002-2009 CLB en De Stapsteen
  - 2009-2013: parttime Interne Begeleider ASS BuSO MAI Opwijk (detachering vanuit CLB)
  - 2013-heden: orthopedagoge BuSO SJABI Puurs

  - 2008-heden: zelfstandig auticoach/psychotherapeute

  ASS:
  Sinds 1998 ben ik me gaan verdiepen in ASS. Doorheen de jaren deed ik heel wat theoretische en praktische kennis op rond ASS. Door de vele boeken en studiedagen over ASS kreeg en krijg ik steeds weer nieuwe inzichten en blijf ik me verder bijscholen op vlak van ASS. Daarnaast leerde ik veel en vooral van mensen met ASS zelf.

 • Mieke Decorte

  Opleiding:
  - Master in de psychologische en pedagogische wetenschappen, optie orthopedagiek

  Werkervaring:
  - Orthopedagoge BuSO autiwerking
  - GON coördinator

  ASS:
  Om de zorgvragen van leerlingen met een diagnose ASS beter te kunnen begeleiden, ben ik me meer en meer gaan verdiepen en bijscholen rond ASS.

 • Sofie Callaerts

  Opleiding:

  Master in de logopedie en audiologie (Universiteit Gent, 1998-2002)
  Werkervaring:

  - diagnostiek in Centrum Voor Ontwikkelingsstoornissen Jette en Leuven

  - logopediste in revalidatiecentrum, zelfstandige praktijk, buitengewoon basisonderwijs – autiwerking

  - zorgcoördinator in buitengewoon basisonderwijs – autiwerking

  - GON-begeleidster in basis- en secundair onderwijs, hogeschool

  ASS:

  Met ASS als bewuste rode draad in mijn loopbaan, deed ik doorheen de jaren een stevige dosis ervaring op binnen verschillende werkcontexten. Mijn pad leidde me naar mijn grote passie, nl. het coachen van kinderen en jongeren met ASS.  Ik blijf me verder verdiepen en bijscholen op dit vlak. Daarnaast vergroot ik mijn expertise in relaxatietechnieken en mindfullness op maat van mensen met ASS.

 • Jan Caus

  Opleiding:

  - Bachelor Maatschappelijk Werk
  - Gezins- en systeemtherapie (I.P.R.R.)

  Werkervaring:

  - 2001-2008: Crisishulp aan Huis (Bijzondere Jeugdzorg
  - 2008-2010: Gezinscoach CAW De Terp
  - 2012-2014: Begeleiding jongvolwassenen met ASS VZW Pegode
  - zelfstandig psychotherapeut

 • Roselien De Maeyer

  Opleiding:

  Bachelor Logopedie (Lessius Hogeschool; 2006-2009)

   Banaba ‘autismespectrumstoornissen vanuit het orthopedagogisch perspectief’ (AP Hogeschool Antwerpen;  2015-2017) 

   

   Werkervaring:

  - 2009-2012: zelfstandige logopediste + logopediste in het buitengewoon onderwijs Groenlaar
  - 2012 - heden: logopediste Revalidatiecentrum Ter Linde Bornem 

   

  ASS:

  Als logopediste studeerde ik af in juni 2009 aan de Lessius Hogeschool (nu: ‘Thomas More’). De eerste drie jaar van mijn carrière combineerde ik  een job als zelfstandige met een functie in het buitengewoon onderwijs. Binnen het buitengewoon onderwijs werkte ik voor de eerste keer met leerlingen met autisme. In januari 2012 begon ik te werken in het Revalidatiecentrum Ter Linde te Bornem, waar de hoofddoelgroep ‘kinderen met autisme’ is.

  Ik heb voornamelijk expertise in het begeleiden van peuters, kleuters en lagere schoolkinderen. Vanuit een specifieke hulpvraag (vanuit het kind zelf of van de omgeving), probeer ik steeds een aanpak op maat uit te werken. Het is belangrijk om hierbij te vertrekken vanuit het kind zijn individuele manier van denken en waarnemen en zijn interesses, behoeftes en talenten. Als we erin slagen om het kind beter te begrijpen, kunnen problemen beter gekaderd worden en kan er vervolgens gewerkt worden aan oplossingen.

  Over autisme weet je nooit genoeg. Het blijft prikkelen om bij te leren. Ik school mezelf voortdurend bij. Eerst en vooral via literatuur, vormingen en gesprekken met collega’s. Daarnaast ook door in dialoog te gaan met kinderen met autisme zelf of iemand uit hun omgeving.

 • Anneleen Repriels

  Opleiding:


  - Bachelor Orthopedagogie (Hogeschool-Universiteit Brussel) 1999-2002
  - Bachelor in de Autismespectrumstoornissen: "een orthopedagogisch perspectief" (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) 2011-2013
  - Workshops Oplossingsgericht coachen - 2016

  Werkervaring:


  - Gezinsbegeleiding bij Resonans vzw (dienst Begeleid Wonen) bij jongvolwassenen en volwassenen met autisme, een verstandelijke beperking of een fysieke beperking; sinds 2006
  - Outreach bij Resonans vzw: vorming en coaching geven over autisme aan bedrijven, organisaties, personeelsleden; sinds 2013
  - Begeleiding groepssessies project Pass-Poort bij Resonans vzw; 2017-2018
  - Zelfstandig auticoach; sinds 2018

  ASS:
  Doorheen mijn loopbaan als gezinsbegeleidster kwam ik steeds meer in aanraking met volwassenen en jongvolwassenen met autisme. Ik werd erg geboeid door hun specifieke manier van denken en waarnemen. Hierop besloot ik mij bij te scholen zodat ik hen beter kon begrijpen en ondersteunen waar nodig. Daarnaast leerde ik ontzettend veel van de mensen met ASS zelf. Zij gaven mij een unieke kijk in hun denkstijl, waarvoor ik ze erg dankbaar ben.
  Mijn vertrekpunt in een begeleiding is de kracht die reeds in een persoon zit: zijn vaardigheden, zijn manier van omgaan met situaties, zijn talenten. Vanuit deze basis starten we met het opstellen van een doel waarnaar men naar toe wilt (wat men anders wilt).

 • Natalie Delange

  Opleiding:

  Bachelor Orthopedagogie (Plantijn hogeschool; 2000)

  Banaba “Autisme spectrumstoornissen vanuit het orthopedagogisch perspectief” (AP Hogeschool Antwerpen; 2015-2018)

  Contextuele hulpverlening (Interactieacademie; 2001)

  Postgraduaat gezinsgericht werken (Plantijn hogeschool; 2009)

   

  Werkervaring:

  Doorheen mijn loopbaan als ortho-agogische begeleidster en daarna als gezins-en contextbegeleidster heb ik veel ervaring kunnen opbouwen in het begeleiden van kinderen en jongeren met ASS en hun context. In de BANABA autisme heb ik me specifiek gericht op kennis ivm volwassenen en ASS.

    

  ASS:

  Zowel kinderen, jongeren als volwassen met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis) kunnen bij mij terecht. Hoe een ASS tot uiting komt is zeer verschillend van persoon tot persoon en afhankelijk van de persoonlijke levensfase. Het is steeds ‘maatwerk’, ongeacht gender of leeftijd. Daarom vertrek ik vanuit mijn cliënt en werk ik steeds vraaggestuurd en oplossingsgericht.

   

  Specifieke specialisatie

  - thuisbegeleiding

  - gezinsbegeleiding

  - opvoedingsondersteuning

  - kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand