Team

Sofie Willaert
Sofie Willaert
Teamverantwoordelijke asspect@asspect.be

Opleiding:

 • Master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek (Universiteit Gent, 1996-2001)
 • Postgraduaat integratieve psychotherapie (Universiteit Antwerpen, 2008-2012)
 • Focussen (niveau 1-4)
 • 6-daagse ACT-opleiding
 • 3-daagse Brain Blocks
 • Diverse opleidingen autisme

Werkervaring:

 • 2002-2009: CLB en De Stapsteen
 • 2009-2013: parttime Interne Begeleider ASS BuSO MAI Opwijk (detachering vanuit CLB
 • 2013-heden: orthopedagoge BuSO SJABI Puurs
 • 2008-heden: zelfstandig auticoach/psychotherapeute
 • 2016-heden: erkend loopbaanbegeleider

ASS:

Tijdens mijn opleiding raakte ik gefascineerd door autisme. Sindsdien laat ASS me niet meer los. Naast mijn theoretische bagage, kreeg ik dankzij de gesprekken met vele mensen met autisme, heel wat praktische kennis. Uit elke ontmoeting krijg ik bovendien weer nieuwe inzichten.

Mijn stijl is een warme, empathische aanpak waarin jij als mens centraal staat en die afgestemd wordt op jouw vragen.

“Change what you cannot accept. Accept what you cannot change”

Nancy Defreyne
Nancy Defreyne
nancy@asspect.be

Opleiding:

 • Verpleegkundige
 • Postgraduaat Autismespectrumstoornissen (Karel de Grote Hogeschool, 2020
 • Bachelor in de Autismespectrumstoornissen: “een orthopedagogisch perspectief” (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, 2022)
 • 7 daagse ACT opleiding en ACT bij ASS 2021
 • Gelicentieerde HAPPY-coach 2021                                                                                               Werkervaring:
 • 1996-2016: verpleegkundige UZ Brussel
 • 2016-heden: verpleegkundige AZ Rivierenland
 • 2021-heden: zelfstandig auticoach

ASS:

Als moeder van een jongvolwassene met ASS heb ik mij, in eerste instantie om mijn kind beter te kunnen begrijpen en begeleiden, via een postgraduaat en banaba autismespectrumstoornissen verdiept in deze boeiende materie. Stilaan is dit echter uitgegroeid tot een ware passie.

Ik werk oplossingstgericht, wat wil zeggen dat we met jouw sterktes  gaan werken aan wat voor jou belangrijk is.

Jongvolwassenen en volwassenen kunnen bij mij terecht voor:

 • psycho-educatie
 • omgevingsaanpassingen
 • aanleren van functionele vaardigheden
 • opstellen van sensorisch profiel
 • opstellen van een H.A.P.P.Y. plan
 • begeleiding en voorkomen van ontregeld gedrag

 

 

Anneleen Repriels
Anneleen Repriels
anneleen@asspect.be

Opleiding:

– Bachelor Orthopedagogie (Hogeschool-Universiteit Brussel) 1999-2002
– Bachelor in de Autismespectrumstoornissen: “een orthopedagogisch perspectief” (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) 2011-2013
– Workshops Oplossingsgericht coachen – 2016

Werkervaring:

– Gezinsbegeleiding bij Resonans vzw (dienst Begeleid Wonen) bij jongvolwassenen en volwassenen met autisme, een verstandelijke beperking of een fysieke beperking; sinds 2006
– Outreach bij Resonans vzw: vorming en coaching geven over autisme aan bedrijven, organisaties, personeelsleden; sinds 2013
– Begeleiding groepssessies project Pass-Poort bij Resonans vzw; 2017-2018
– Zelfstandig auticoach; sinds 2018

ASS:
Doorheen mijn loopbaan als gezinsbegeleidster kwam ik steeds meer in aanraking met volwassenen en jongvolwassenen met autisme. Ik werd erg geboeid door hun specifieke manier van denken en waarnemen. Hierop besloot ik mij bij te scholen zodat ik hen beter kon begrijpen en ondersteunen waar nodig. Daarnaast leerde ik ontzettend veel van de mensen met ASS zelf. Zij gaven mij een unieke kijk in hun denkstijl, waarvoor ik ze erg dankbaar ben.
Mijn vertrekpunt in een begeleiding is de kracht die reeds in een persoon zit: zijn vaardigheden, zijn manier van omgaan met situaties, zijn talenten. Vanuit deze basis starten we met het opstellen van een doel waarnaar men naar toe wilt (wat men anders wilt).

Sofie Callaerts
Sofie Callaerts
sofie.callaerts@telenet.be

Opleiding:

Master in de logopedie en audiologie (Universiteit Gent, 1998-2002)

Bijkomende opleidingen:

– Tal van vormingen en workshops rond ASS en hoogsensitiviteit

– Verbindend communiceren (ZorgSaam, 2015)

– Opleiding Integrale Basis Coaching (Open Mind, 2019)

– Opleiding Hoogsensitief-coach (Open Mind, 2019)

– Opleiding Stress en trauma essentials (Open Mind, 2020)

Werkervaring:

– GON-begeleidster/ondersteuner in basis- en secundair onderwijs, hogeschool

– zorgcoördinator in buitengewoon basisonderwijs – autiwerking

– logopediste in revalidatiecentrum, zelfstandige praktijk, buitengewoon basisonderwijs

– diagnostiek in Centrum Voor Ontwikkelingsstoornissen

ASS:

Met ASS als bewuste rode draad in mijn loopbaan, deed ik doorheen de jaren een stevige dosis ervaring en kennis op binnen verschillende werkcontexten. Mijn pad leidde me naar mijn grote passie, nl. het coachen van kinderen en jongeren op weg naar een veerkrachtige, zelfbewuste levenshouding en eigenwaarde. Met een open-minded, positieve kijk en in verbinding met de context (gezin, school,…) wandel ik graag als gids naast hen tijdens dit, soms hobbelige, parcours; ieder op zijn eigen tempo tot het tijd is om weer los te laten vanuit vertrouwen dat het op eigen kracht lukt. De natuur ervaar ik hierbij als een waardevol coachkader (bv. wandelcoaching).

Heike Rummens
Heike Rummens
heike@asspect.be

Opleidingen:

 • bachelor orthopedagogie – Odissee (juni 2000)
 • GPB – specifieke lerarenopleiding (juni 2008)
 • Getuigschrift meubelmaker – CVO (juni 2013)
 • Creatieve therapie – CVA (mei 2018)
 • Kinder- en jongerencoach – CVA (juni 2018)
 • Diverse bijscholingen ifv autisme
 • Banaba autisme ‘een orthopedagogisch perspectief’ – AP Hogeschool (nog te vervolmaken – juni 2020)

Werkervaring:

 • sept 2019 – heden:        Focusondersteuner autisme bij ONW Noord-Brabant
 • nov 2017–juni 2019:      Ondersteuner bij ONW Noord-Brabant
 • 2006 – nov 2017:            Leerkracht ASV BUSO Groenlaar (oa T9)
 • 2005:                                    Begeleider beschutte werkplaats Noordheuvel
 • 2003 – 2004:                    Educatief medewerker buitensport  (www.nature.be)

ASS:

Lesgeven in de autiklassen in Groenlaar voelde aan als thuiskomen. Sindsdien ga ik dagelijks op zoek naar sleutels. Sleutels om mysteries op te lossen in de hoofden van de leerlingen. De meest heerlijke momenten zijn de ‘ahaaaaa!’-momenten. “Nú snap ik je! Nú kunnen we verder!” Dat is puur genieten. Dit doe ik graag indien mogelijk in open communicatie met alle betrokkenen zodat de kans groter wordt om de geleerde vaardigheden ook in andere contexten toe te passen.

Autisme is niet alleen op professioneel vlak mijn passie, maar maakt ook in het dagelijks leven een groot deel uit van ons gezin. Daarom vind ik het ontzettend belangrijk om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen ivm autisme en volg ik op regelmatige basis vormingen, naast het vervolmaken van mijn Banaba opleiding.

Marjolein Smets
Marjolein Smets
marjolein@asspect.be

Opleiding:

 • Master in de klinische psychologie (Universiteit Gent, 2001-2006)
 • Lerarenopleiding: geaggregeerde voor het secundair onderwijs- groep 2 in de psychologie (Universiteit Gent, 2006-2007)
 • Basis- en langdurende opleiding ImPACT
 • Attest ComVoorafnames
 • Certificaat videohometraining en video-interactiebegeleiding
 • Diverse opleidingen rond autisme en vroegdetectie, opmaak sensorisch profiel, SEO-R, contextuele begeleiding, eetproblemen, spel, driftbuien,…

Werkervaring:

 • 2006-2007: Stafmedewerker Lokaal Gezondsheidsoverleg Lier
 • 2007-2009: Gezinsbegeleider en trainer STOP 4-7 Vlaams-Brabant
 • 2009-2021: Begeleider Het Raster vzw: thuisbegeleiding, ImPACTtraining, GIO-begeleiding aan scholen, vormingen

Over mezelf:

Ik ben doorheen de jaren meer en meer geboeid geraakt door autisme en heb binnen mijn werk de kans gehad om me steeds dieper hierin te specialiseren. Bij  mijn vorige job begeleidde ik vooral de jongere kinderen met een diagnose of vermoeden van autisme en hun netwerk.  Ik vind het belangrijk om samen met ouders te kijken naar wat onder het gedrag van hun kind ligt en stil te staan bij de onzekerheden, twijfels, machteloosheid,… die vele ouders ervaren in hun zoektocht naar wat hun kind kan helpen. Samen met de ouders ga ik graag op pad om mee uit te zoeken wat kan helpen voor hun kind en past binnen hun gezin. Afstemmen of samenwerken met de school, andere diensten of het ruimere netwerk is indien gewenst zeker mogelijk. Naast de begeleiding van kinderen en hun netwerk geef ik ook ImPACTtraining. Deze sociaalcommunicatieve vaardigheidstraining richt zich op kinderen tot 6 jaar en hun ouders. De technieken die aan bod komen stimuleren de sociale betrokkenheid ,taal, sociale imitatie en spel. Vanuit een positieve, stimulerende houding tracht ik kinderen en ouders te begeleiden.

Jan Caus
Jan Caus
jancaus54@gmail.com

Opleiding:

 • Bachelor Maatschappelijk Werk
 • Gezins- en systeemtherapie (I.P.R.R.)

Werkervaring:

– 2001-2008: Crisishulp aan Huis (Bijzondere Jeugdzorg

– 2008-2010: Gezinscoach CAW De Terp

– 2012-2014: Begeleiding jongvolwassenen met ASS VZW Pegode

– Heden: sedert een aantal jaren werk ik als ondersteuner in verschillende scholen in Antwerpen

ASS:

De doorslag van mijn inzichten heb ik te danken aan mijn werkin het ASS-team van Pegode; ik ervaar deze periode als “mijn opleiding” . Het geeft me energie te zoeken naar hoe mensen met ASS zich goed kunnen voelen in een context die bij hen past. Dat doe ik nu overdag met o.m. kleuters/lagere school kinderen, en in Lippelo met volwassenen in onze groepspraktijk. Als rode draad in mijn coaching tracht ik rekening te houden met hoe om te gaan met overprikkeling. Ik doe dit nogal “actiegericht”, met praktische stappen. En als praten niet meer lukt, werk ik met tekeningen, social stories of adobe Illustrator als tool om via beelden een verhaal te vertellen.

Jessica De Wolf
Jessica De Wolf
jessica.de.wolf@telenet.be

Opleiding:

 • Bachelor lager onderwijs – Ehsal
 • Opleidingen ASS
 • Kinder- en gezinscoach – Laudius

Werkervaring:

 • Onderwijs en privépraktijk

Over mezelf:

Onze jongste dochter heeft ASS en dat maakt me na heel wat jaren een echte ervaringsdeskundige op het gebied van ‘oh jee, hoe pakken we dit nu weer aan’.

Als leerkracht zie ik vaak ouders die met hun handen in het haar zitten wat betreft de aanpak van sommige gedragingen bij hun kinderen.

Om op deze hulpvragen te kunnen antwoorden heb ik mezelf bijgeschoold tot auticoach en kindercoach.

Ik ben ervan overtuigd dat ik een verschil kan maken voor ouders die in hetzelfde schuitje zitten waar ik me ooit in bevond.

Soms maakt een klein duwtje in de rug een wereld van verschil.

Bernadet Callens
Bernadet Callens
bernadet@asspect.be

Opleiding:

 • Master in de pedagogische wetenschappen richting Orthopedagogiek KUL
 • Diverse nascholingen, opleidingen en workshops  in  de boeiende wereld van Autisme (Autisme Centraal, VVA)
 • Systeemtheoretische opleiding Speels en therapeutisch werken met kinderen en jongeren (Interactie Academie Antwerpen)
 • Nascholingen, workshops en inspiratiedagen in het systeemtheoretisch werken (Interactie Academie Antwerpen)
 • Opleiding Contextuele begeleiding (Kern Sint-Niklaas)

Werkervaring

 • Orthopedagoog in de bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg en buitengewoon onderwijs
 • Begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

ASS

Tijdens mijn opleiding en professionele loopbaan was ik steeds sterk geboeid door de unieke manier waarop personen met autisme in de wereld staan.
Het was en is telkens weer een uitdaging om mijn kennis over autisme te vergroten en theorie en praktijk te integreren tot een aangepaste begeleiding en aanpak.

Ieder individu heeft zijn eigen verhaal, in ieder verhaal zitten kansen en verbondenheid.

Marleen De Ben
Marleen De Ben
marleen@asspect.be

Opleiding:

 • Prof. bachelor in de modetechnologie (Hogeschool Gent, 1992-1996)
 • Prof. bachelor leraar lager onderwijs (Thomas More Mechelen, 2010-2014)
 • Diverse opleidingen autisme
 • Top competent: coachingstracject i.s.m. Innerlinck

Werkervaring:

 • 2020-heden, Kasterlinden, Ondersteuner (regio Vilvoorde-Machelen)
 • 2019-2020, Kasterlinden, Ondersteuner (regio Zemst-Meise)
 • 2018-2019, Moza-Ik Opwijk, Ondersteuner (regio Zemst – Meise)
 • 2017-2018, PSBLO Claevervelt, Ondersteuner (regio Dendermonde – Mechelen) + leerkracht type 9 PSBLO Claevervelt
 • 2016 -2017, PSBLO Claevervelt, Waarborgcoach, leerkracht basisaanbod en type 9
 • 2015 – 2016, PSBLO Claevervelt, leerkracht type 1
 • 2014 – 2015, PSBLO Claevervelt, leerkracht type 1

ASS:

Mensen kunnen helpen, boeit mij en geeft me kracht.  Het heeft echter even geduurd alvorens ik hierachter kwam.  Na een boeiende carrière als styliste bij het lingeriebedrijf Van de Velde, heb ik me op 36-jarige leeftijd omgeschoold tot leerkracht lager onderwijs.  Meteen na deze studies ben ik gestart als leerkracht in het buitengewoon onderwijs.  Daar viel het op dat werken met leerlingen met autisme me niet alleen boeide maar me ook bijzonder goed lag.  Toen het m-decreet in voegen ging heb ik me heel bewust gesmeten als ondersteuner in intussen diverse regio’s en teams.

Ik wil mensen helpen, en daar wil ik bergen voor verzetten.