Team

Sofie Willaert
Sofie Willaert
TEAMVERANTWOORDELIJKE – asspect@asspect.be

Opleiding:

 • Master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek (Universiteit Gent, 1996-2001)
 • Postgraduaat integratieve psychotherapie (Universiteit Antwerpen, 2008-2012)
 • Focussen (niveau 1-4)
 • 6-daagse ACT-opleiding
 • 3-daagse Brain Blocks
 • Diverse opleidingen autisme

Werkervaring:

 • 2002-2009: CLB en De Stapsteen
 • 2009-2013: parttime Interne Begeleider ASS BuSO MAI Opwijk (detachering vanuit CLB
 • 2013-heden: orthopedagoge BuSO SJABI Puurs
 • 2008-heden: zelfstandig auticoach/psychotherapeute
 • 2016-heden: erkend loopbaanbegeleider

ASS:

Tijdens mijn opleiding raakte ik gefascineerd door autisme. Sindsdien laat ASS me niet meer los. Naast mijn theoretische bagage, kreeg ik dankzij de gesprekken met vele mensen met autisme, heel wat praktische kennis. Uit elke ontmoeting krijg ik bovendien weer nieuwe inzichten.

Mijn stijl is een warme, empathische aanpak waarin jij als mens centraal staat en die afgestemd wordt op jouw vragen.

“Change what you cannot accept. Accept what you cannot change”

Zita Van Kerkhoven
Zita Van Kerkhoven
zitavankerhoven@gmail.com
Opleiding:
• Master in de agogische wetenschappen richting vrijetijdsagogiek VUB
• Bachelor kleuteronderwijs (Vivès hogeschool)
• Gezins- en kindercoach (Laudius)
Werkervaring:
• Diverse ervaringen in het sociale en culturele werkveld
• Kleuteronderwijzeres
ASS :
Tijdens mijn professionele loopbaan als leerkracht en in mijn persoonlijke kring kwam ik al verschillende keren in contact met kinderen waarbij het moeilijker was om zich aan te passen aan het (sociale) schoolgebeuren.
In mijn zoektocht naar een goede manier om deze kinderen zo goed mogelijk bij te staan, ben ik de opleiding van kinder- en gezinscoach gestart en heb ik me verdiept in manieren om kinderen met autisme een veilige ontwikkelomgeving te kunnen aanbieden.
Mijn focus ligt hierbij op jonge kinderen (2-6 jaar) waarbij de diagnose nog niet of net gesteld is.
Elk kind is uniek, elk gezin is anders.  Samen met ouders ga ik de uitdaging aan om de overweldigende wereld van jonge kinderen een beetje hapbaarder, hanteerbaarder en duidelijker te maken.
Nancy Defreyne
Nancy Defreyne
nancy@asspect.be

Opleiding:

 • Verpleegkundige
 • Postgraduaat Autismespectrumstoornissen (Karel de Grote Hogeschool, 2020
 • Bachelor in de Autismespectrumstoornissen: “een orthopedagogisch perspectief” (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, 2022)
 • 7 daagse ACT opleiding en ACT bij ASS 2021
 • Gelicentieerde HAPPY-coach 2021                                                                                               Werkervaring:
 • 1996-2016: verpleegkundige UZ Brussel
 • 2016-heden: verpleegkundige AZ Rivierenland
 • 2021-heden: zelfstandig auticoach

ASS:

Als moeder van een jongvolwassene met ASS heb ik mij, in eerste instantie om mijn kind beter te kunnen begrijpen en begeleiden, via een postgraduaat en banaba autismespectrumstoornissen verdiept in deze boeiende materie. Stilaan is dit echter uitgegroeid tot een ware passie.

Ik werk oplossingstgericht, wat wil zeggen dat we met jouw sterktes  gaan werken aan wat voor jou belangrijk is.

Jongvolwassenen en volwassenen kunnen bij mij terecht voor:

 • psycho-educatie
 • omgevingsaanpassingen
 • aanleren van functionele vaardigheden
 • opstellen van sensorisch profiel
 • opstellen van een H.A.P.P.Y. plan
 • begeleiding en voorkomen van ontregeld gedrag

 

 

Anneleen Repriels
Anneleen Repriels
anneleen@asspect.be

Opleiding:

– Bachelor Orthopedagogie (Hogeschool-Universiteit Brussel) 1999-2002
– Bachelor in de Autismespectrumstoornissen: “een orthopedagogisch perspectief” (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) 2011-2013
– Workshops Oplossingsgericht coachen – 2016

Werkervaring:

– Gezinsbegeleiding bij Resonans vzw (dienst Begeleid Wonen) bij jongvolwassenen en volwassenen met autisme, een verstandelijke beperking of een fysieke beperking; sinds 2006
– Outreach bij Resonans vzw: vorming en coaching geven over autisme aan bedrijven, organisaties, personeelsleden; sinds 2013
– Begeleiding groepssessies project Pass-Poort bij Resonans vzw; 2017-2018
– Zelfstandig auticoach; sinds 2018

ASS:
Doorheen mijn loopbaan als gezinsbegeleidster kwam ik steeds meer in aanraking met volwassenen en jongvolwassenen met autisme. Ik werd erg geboeid door hun specifieke manier van denken en waarnemen. Hierop besloot ik mij bij te scholen zodat ik hen beter kon begrijpen en ondersteunen waar nodig. Daarnaast leerde ik ontzettend veel van de mensen met ASS zelf. Zij gaven mij een unieke kijk in hun denkstijl, waarvoor ik ze erg dankbaar ben.
Mijn vertrekpunt in een begeleiding is de kracht die reeds in een persoon zit: zijn vaardigheden, zijn manier van omgaan met situaties, zijn talenten. Vanuit deze basis starten we met het opstellen van een doel waarnaar men naar toe wilt (wat men anders wilt).

Sofie Callaerts
Sofie Callaerts
in loopbaanonderbreking

Opleiding:

Master in de logopedie en audiologie (Universiteit Gent, 1998-2002)

Bijkomende opleidingen:

– Tal van vormingen en workshops rond ASS en hoogsensitiviteit

– Verbindend communiceren (ZorgSaam, 2015)

– Opleiding Integrale Basis Coaching (Open Mind, 2019)

– Opleiding Hoogsensitief-coach (Open Mind, 2019)

– Opleiding Stress en trauma essentials (Open Mind, 2020)

Werkervaring:

– GON-begeleidster/ondersteuner in basis- en secundair onderwijs, hogeschool

– zorgcoördinator in buitengewoon basisonderwijs – autiwerking

– logopediste in revalidatiecentrum, zelfstandige praktijk, buitengewoon basisonderwijs

– diagnostiek in Centrum Voor Ontwikkelingsstoornissen

ASS:

Met ASS als bewuste rode draad in mijn loopbaan, deed ik doorheen de jaren een stevige dosis ervaring en kennis op binnen verschillende werkcontexten. Mijn pad leidde me naar mijn grote passie, nl. het coachen van kinderen en jongeren op weg naar een veerkrachtige, zelfbewuste levenshouding en eigenwaarde. Met een open-minded, positieve kijk en in verbinding met de context (gezin, school,…) wandel ik graag als gids naast hen tijdens dit, soms hobbelige, parcours; ieder op zijn eigen tempo tot het tijd is om weer los te laten vanuit vertrouwen dat het op eigen kracht lukt. De natuur ervaar ik hierbij als een waardevol coachkader (bv. wandelcoaching).

Heike Rummens
Heike Rummens
heike@asspect.be

Opleidingen:

 • bachelor orthopedagogie – Odissee (juni 2000)
 • GPB – specifieke lerarenopleiding (juni 2008)
 • Getuigschrift meubelmaker – CVO (juni 2013)
 • Creatieve therapie – CVA (mei 2018)
 • Kinder- en jongerencoach – CVA (juni 2018)
 • Diverse bijscholingen ifv autisme
 • Banaba autisme ‘een orthopedagogisch perspectief’ – AP Hogeschool (nog te vervolmaken – juni 2020)

Werkervaring:

 • sept 2019 – heden:        Focusondersteuner autisme bij ONW Noord-Brabant
 • nov 2017–juni 2019:      Ondersteuner bij ONW Noord-Brabant
 • 2006 – nov 2017:            Leerkracht ASV BUSO Groenlaar (oa T9)
 • 2005:                                    Begeleider beschutte werkplaats Noordheuvel
 • 2003 – 2004:                    Educatief medewerker buitensport  (www.nature.be)

ASS:

Lesgeven in de autiklassen in Groenlaar voelde aan als thuiskomen. Sindsdien ga ik dagelijks op zoek naar sleutels. Sleutels om mysteries op te lossen in de hoofden van de leerlingen. De meest heerlijke momenten zijn de ‘ahaaaaa!’-momenten. “Nú snap ik je! Nú kunnen we verder!” Dat is puur genieten. Dit doe ik graag indien mogelijk in open communicatie met alle betrokkenen zodat de kans groter wordt om de geleerde vaardigheden ook in andere contexten toe te passen.

Autisme is niet alleen op professioneel vlak mijn passie, maar maakt ook in het dagelijks leven een groot deel uit van ons gezin. Daarom vind ik het ontzettend belangrijk om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen ivm autisme en volg ik op regelmatige basis vormingen, naast het vervolmaken van mijn Banaba opleiding.

Jan Caus
Jan Caus
jancaus54@gmail.com

Opleiding:

 • Bachelor Maatschappelijk Werk
 • Gezins- en systeemtherapie (I.P.R.R.)

Werkervaring:

– 2001-2008: Crisishulp aan Huis (Bijzondere Jeugdzorg

– 2008-2010: Gezinscoach CAW De Terp

– 2012-2014: Begeleiding jongvolwassenen met ASS VZW Pegode

– Heden: sedert een aantal jaren werk ik als ondersteuner in verschillende scholen in Antwerpen

ASS:

De doorslag van mijn inzichten heb ik te danken aan mijn werkin het ASS-team van Pegode; ik ervaar deze periode als “mijn opleiding” . Het geeft me energie te zoeken naar hoe mensen met ASS zich goed kunnen voelen in een context die bij hen past. Dat doe ik nu overdag met o.m. kleuters/lagere school kinderen, en in Lippelo met volwassenen in onze groepspraktijk. Als rode draad in mijn coaching tracht ik rekening te houden met hoe om te gaan met overprikkeling. Ik doe dit nogal “actiegericht”, met praktische stappen. En als praten niet meer lukt, werk ik met tekeningen, social stories of adobe Illustrator als tool om via beelden een verhaal te vertellen.

Jessica De Wolf
Jessica De Wolf
jessica.de.wolf@telenet.be

Opleiding:

 • Bachelor lager onderwijs – Ehsal
 • Opleidingen ASS
 • Kinder- en gezinscoach – Laudius

Werkervaring:

 • Onderwijs en privépraktijk

Over mezelf:

Onze jongste dochter heeft ASS en dat maakt me na heel wat jaren een echte ervaringsdeskundige op het gebied van ‘oh jee, hoe pakken we dit nu weer aan’.

Als leerkracht zie ik vaak ouders die met hun handen in het haar zitten wat betreft de aanpak van sommige gedragingen bij hun kinderen.

Om op deze hulpvragen te kunnen antwoorden heb ik mezelf bijgeschoold tot auticoach en kindercoach.

Ik ben ervan overtuigd dat ik een verschil kan maken voor ouders die in hetzelfde schuitje zitten waar ik me ooit in bevond.

Soms maakt een klein duwtje in de rug een wereld van verschil.

Bernadet Callens
Bernadet Callens
bernadet@asspect.be

Opleiding:

 • Master in de pedagogische wetenschappen richting Orthopedagogiek KUL
 • Diverse nascholingen, opleidingen en workshops  in  de boeiende wereld van Autisme (Autisme Centraal, VVA)
 • Systeemtheoretische opleiding Speels en therapeutisch werken met kinderen en jongeren (Interactie Academie Antwerpen)
 • Nascholingen, workshops en inspiratiedagen in het systeemtheoretisch werken (Interactie Academie Antwerpen)
 • Opleiding Contextuele begeleiding (Kern Sint-Niklaas)

Werkervaring

 • Orthopedagoog in de bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg en buitengewoon onderwijs
 • Begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen

ASS

Tijdens mijn opleiding en professionele loopbaan was ik steeds sterk geboeid door de unieke manier waarop personen met autisme in de wereld staan.
Het was en is telkens weer een uitdaging om mijn kennis over autisme te vergroten en theorie en praktijk te integreren tot een aangepaste begeleiding en aanpak.

Ieder individu heeft zijn eigen verhaal, in ieder verhaal zitten kansen en verbondenheid.

Marleen De Ben
Marleen De Ben
marleen@asspect.be

Opleiding:

 • Prof. bachelor in de modetechnologie (Hogeschool Gent, 1992-1996)
 • Prof. bachelor leraar lager onderwijs (Thomas More Mechelen, 2010-2014)
 • Diverse opleidingen autisme
 • Top competent: coachingstracject i.s.m. Innerlinck

Werkervaring:

 • 2020-heden, Kasterlinden, Ondersteuner (regio Vilvoorde-Machelen)
 • 2019-2020, Kasterlinden, Ondersteuner (regio Zemst-Meise)
 • 2018-2019, Moza-Ik Opwijk, Ondersteuner (regio Zemst – Meise)
 • 2017-2018, PSBLO Claevervelt, Ondersteuner (regio Dendermonde – Mechelen) + leerkracht type 9 PSBLO Claevervelt
 • 2016 -2017, PSBLO Claevervelt, Waarborgcoach, leerkracht basisaanbod en type 9
 • 2015 – 2016, PSBLO Claevervelt, leerkracht type 1
 • 2014 – 2015, PSBLO Claevervelt, leerkracht type 1

ASS:

Mensen kunnen helpen, boeit mij en geeft me kracht.  Het heeft echter even geduurd alvorens ik hierachter kwam.  Na een boeiende carrière als styliste bij het lingeriebedrijf Van de Velde, heb ik me op 36-jarige leeftijd omgeschoold tot leerkracht lager onderwijs.  Meteen na deze studies ben ik gestart als leerkracht in het buitengewoon onderwijs.  Daar viel het op dat werken met leerlingen met autisme me niet alleen boeide maar me ook bijzonder goed lag.  Toen het m-decreet in voegen ging heb ik me heel bewust gesmeten als ondersteuner in intussen diverse regio’s en teams.

Ik wil mensen helpen, en daar wil ik bergen voor verzetten.